.รายการสินค้าจํานวนราคา 
ช่อดอกไม้จากธนบัตรฟ้าสดใส
ราคา: 1,800.00 บาท
1,800.00
รวมราคาทั้งหมด 1,800.00 บาท

**สามารถเพิ่มรายการสินค้าได้สูงสุด 50 รายการ
//